«Захист України» – обов’язковий придмет для вивчення . Його мета – надати студентам знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. студенти вивчають предмет на заняттях  та під час навчально-польових і навчально-тренувальних зборів.

Почтаkachan2050@ukr.net

Завдання, які реалізуються в роботі спеціальної медичної групи: 1. Знайомство з методами усунення можливих функціональних змін в організмі під впливом хвороби (формування постави, загартування, самомасажу, вивчення різновидів дихання тощо.) 2. Зміцнення здоров’я та корекція фізичного розвитку. 3. Засвоєння основних життєво важливих рухових умінь, передбачених чинною програмою. 4. Підвищення фізичної та інтелектуальної працездатності студентів. 5. Формування знань у сфері особистої гігієни та здорового способу життя. 6. Виховання толерантності та культури поведінки.

Фізична культура і спорт — сфера життєдіяльності людини, яка пов’язана з розвитком фізичної досконалості особистості, є важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура і спорт інтенсивно впливають на всі сфери суспільного буття та сприяють мінімізації економічних витрат, є чинниками збільшення працездатного віку людини

Фізична культура - сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людиною в процесі суспільно-історичної практики, що характеризує досягнутий рівень у розвитку суспільства на кожному конкретному етапі. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» Ф.к. — це «складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості». Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом історії розвитку людства. При виконанні майже всіх виробничих дій необхідні тривала і напружена увага, висока рухливість організму, точні та швидкі реакції — все це можливо тільки при хорошому стані здоров’я, гармонійному фізичному розвитку. У суспільстві немає інших засобів, крім Ф.к. і спорту, за допомогою яких можна було б готуватися до виробництва. Регулярні фізичні вправи впливають на продуктивність роботи, сприяють високій творчій активності людей, зайнятих розумовою та фізичною працею, удосконаленню низки необхідних якостей: глибини мислення, комбінаторних здібностей, оперативної, зорової та слухової пам’яті, сенсомоторних реакцій. Ф.к. є важливим чинником зниження захворюваності й травматизму на виробництві, оберігає організм працівника від перевантаження, перенапруги, перевтоми і протягом усього робочого дня підтримує високий рівень працездатності без шкоди для здоров’я. Ф.к. та спорт необхідні для всіх людей, а не тільки для тих, у професіях яких потрібна особлива фізична сила або особливі розумові зусилля.