• Теоретична механіка
  • Опір матеріалів
  • Деталі машин
  • Інженерна механіка
  • Основи технічної механіки
  • Інженерна графіка
  • Інженерна та комп'ютерна графіка
  • Основи нарисної геометрії та інженерна графіка
  • Основи теплотехніки і гідравліки
  • ВСТВ

Дисципліна „Матеріалознавство і ТКМ” належить до циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін і тісно пов’язана з фізикою, хімією, технічним кресленням, технічною механікою, основами стандартизації.

    Мета дисципліни - дати студентам глибокі знання про професивні технології в металургії, ливарному і зварювальному виробництві, обробці матеріалів тиском і різанням та ознайомити їх з новими формами господарювання в ринкових умовах.

Основи стандартизації і сертифікації - дисципліна, яка вивчає загальні відомості про стандартизацію, відчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції; розкриває загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації продукції і систем якості; визначені основи метрології.

Розкриває основні поняття про стандартизацію і сертифікацію, управління якістю продукції та міжнародні стандарти ISO серії 14000 та нормативні документи України в галузі сертифікації.

Запитання та виконані завдання надсилайте на електронну пошту salogu.vida@gmail.com

Взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання - базова технічна дисципліна, яка вивчає загальні положення стандартизації та якості продукції, єдину систему допусків і посадок, основні норми взаємозамінності, а також питання метрології та технічних вимірювань.

Дисципліна вивчає системи допусків і посадок, що супроводжується ознайомленням з відповідними таблицями стандартних даних і самими стандартами, розглядає приклади розрахунку задач з методики призначення допусків і посадок до відповідних з′єднань.

Виконані роботи надсилайте на електронну пошту: rogova.l@ukr.net

Дисципліна "Інженерна механіка" передбачає вивчення умов і загалних законів руху матеріалних тіл, основ розрахунку елементів конструкцій, основ проектування деталей машин і різних механічних пристроїв.

Ця дисципліна складається з трьох частин: теоретичної механіки, опіру матеріалів, деталей машин і механізмів.

E-mail викладача: rogova.l@ukr.net

Деталі машин - базова технічна дисципліна, в якій вивчають методи, правила і норми розрахунку та конструювання типових деталей і складальних одиниць машин.

Метою курсу "Деталі машин" є вивчення будови принципу роботи механізмів і машин, методик конструювання та розрахунків деталей машин і механізмів загального призначення та розвиток на основі цього у студентів інженерного мислення.

E-mail викладача: rogova.l@ukr.net

Взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання - базова технічна дисципліна, яка вивчає загальні положення стандартизації та якості продукції, єдину систему допусків і посадок, основні норми взаємозамінності, а також питання метрології та технічних вимірювань.

Дисципліна вивчає системи допусків і посадок, що супроводжується ознайомленням з відповідними таблицями стандартних даних і самими стандартами, розглядає приклади розрахунку задач з методики призначення допусків і посадок до відповідних з′єднань.

  • Виконані завдання надсилайте на електронну пошту salogu.vida@gmail.com

Деталі машин - базова технічна дисципліна, в якій вивчають методи, правила і норми розрахунку та конструювання типових деталей і складальних одиниць машин.

Метою курсу "Деталі машин" є вивчення будови принципу роботи механізмів і машин, методик конструювання та розрахунків деталей машин і механізмів загального призначення та розвиток на основі цього у студентів інженерного мислення.

Деталі машин - базова технічна дисципліна, в якій вивчають методи, правила і норми розрахунку та конструювання одиниць машин.

Метою курсу "Деталі машин" є вивчення будови принципу роботи механізмів і машин, методик конструювання та розрахунків деталей машин і механізмів загального призначення та розвиток на основі цього у студентів інженерного мислення.

E-mail викладача: ivan.sr@ukr.net

Конструкційні та електротехнічні матеріали – це навчальна дисципліна, яка відноситься до загальнотехнічних фундаментальних дисциплін і займає важливе місце у формуванні світогляду сучасного фахівця.

Основним завданням  дисципліни є вивчення основ матеріалознавства, способів обробки металів і сплавів, електричних характеристик і властивостей магнітних, провідникових, напівпровідникових та діелектричних матеріалів, їх застосування в електротехніці та інших галузях народного господарства.

 

     Дисципліна „Матеріалознавство і ТКМ” належить до циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін і тісно пов’язана з фізикою, хімією, технічним кресленням, технічною механікою, основами стандартизації.

    Мета дисципліни - дати студентам глибокі знання про професивні технології в металургії, ливарному і зварювальному виробництві, обробці матеріалів тиском і різанням та ознайомити їх з новими формами господарювання в ринкових умовах.

Виконані завдання надсилати на е-mail: anna-kr76@ukr.net

Опір матеріалів - це наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість елементів конструкцій, машин і споруд.

Це перша дисципліна, що встановлює звязок між фундаменталними науковими дисциплінами і прикладними задачами і методами розв`язку, котрі виникають при проектуванні машин і механізмів, цивілних і промислових споруд.

E-mail викладача: ivan.sr@ukr.net

Опір матеріалів - наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість елементів конструкцій, машин і споруд.

Це перша дисципліна, що встановлює звязок між фундаменталними науковими дисциплінами (фізика, вища математика і теоретична механіка) і прикладними задачами, які виникают при проектуванні машин і механізмів, цивільних і промислових споруд.

Основи нарисної геометрії та інженерна графіка - базова технічна дисципліна, яка є міжнародною мовою техніки, в якій вивчають правила і способи передачі інформації про форму поверхні виробів за допомогою ліній, точок, умовних зображень та позначень.                                                                          Мета дисципліни- вивчення теоретичних основ і набуття навичок виконання креслень, ознайомлення з умовностями і правилами, установленими Державними стандартами, розвинення просторової уяви майбутніх спеціалістів, навчитися читати креслення і іншу технічну документацію та розвиток на основі цього у студентів інженерного мислення.

Виконані графічні роботи надсилайте на пошту:

mvr55-65@ukr.net      підгрупа викладача Ревенка М.В.

salogu.vida@gmail.com   підгрупа викладача Салогуба В.І.

mexanik.xapkpdaa@gmail.com   підгрупа викладача Бондаренка А.В.

kyrmash2058@ukr.net підгрупа викладача Курмаш П. В.

Дисципліна «Основи теплотехніки і гідравліки» вивчає основні положення термодинаміки, та закони  гідравліки а також основи теорії теплообміну.

Мета вивчення дисципліни „ Основи теплотехніки і гідравліки” – ознайомити з процесами вироблення і перетворення різних видів енергії і способами передавання теплоти від одного фізичного тіла до іншого, а також з основними законами гідравліки.

Виконані завдання надсилати на е-mail: anna-kr76@ukr.net 

                       

Дисципліна "Технічна механіка" передбачає вивчення умов і загальних законів руху матеріальних тіл, основи розрахунку елементів конструкції на міцність, жорсткість і стійкість.

Ця дисципліна складається з: теоретичної механіки   та опору матеріалів.

E-mail викладача: rogova.l@ukr.net

Теоретична механіка - це частина механіки, в якій визначаються найзагальніші закони механічного руху або рівноваги матеріальних тіл і механічної взаємодії між ними.

E-mail викладача: ivan.sr@ukr.net

Теоретична механіка  - це частина механіки в якій вивчаються найзагальніші закони механічного руху або рівноваги матеріальних тіл і механічної взаємодії між ними.

Дисципліна "Інженерна механіка" передбачає вивчення умов і загалних законів руху матеріалних тіл, основ розрахунку елементів конструкцій, основ проектування деталей машин і різних механічних пристроїв.

Ця дисципліна складається з трьох частин: теоретичної механіки, опіру матеріалів, деталей машин і механізмів.

Інженкрна та комп′ютерна графіка - базова технічна дисципліна, яка є міжнародною мовою техніки, в якій вивчають правила і способи передачі інформації про форму поверхні виробів за допомогою ліній, точок, умовних зображень та позначень.

Мета дисципліни - вивчення теоретичних основ і набуття навичок виконання креслень, ознайомлення з умовностями, і правилами, установленими державними стандартами, розвинення просторової уяви майбутніх спеціалістів, навчитися читати креслення і іншу технічну документацію та розвиток на основі цього у студентів інженерного мислення.

Виконані графічні роботи надсилайте на електронну пошту:

mvr55-65@ukr.net  підгрупа викладача Ревенка М.В.

salogu.vida@gmail.com  підгрупа викладача Салогуба В.І.